Πληροφορίες Χάρτης Πίσω στον κατάλογο

ΕΠΙ.νοω

ΕΡΕΥΝΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κατηγορίες:
Περιγραφή Επιχείρησης

Το ΕΠΙ.νοώ ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ αποτελεί πρωτοβουλία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μέσω της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ ΕΜΠ) και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων. Η ίδρυση και αρχική λειτουργία της χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013».Σκοπός είναι η προσέλκυση πρωτότυπων και καινοτόμων ιδεών, η ανάδειξη των δυνατοτήτων επιχειρηματικής δράσης και η υποστήριξη της μετεξέλιξής τους σε εμπορικά αξιοποιήσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, μέσα από την παροχή ενός ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών.Το ΕΠΙ.νοώ διαδραματίζει το ρόλο του «επιχειρηματικού επιταχυντή», αποτελώντας ένα θύλακα για φοιτητές και  ερευνητές μηχανικούς, μικρού και μεσαίου, κυρίως, μεγέθους επιχειρήσεις και εν δυνάμει επιχειρηματικές ομάδες, λειαίνοντας το έδαφος για τη σύνδεση έρευνας και επιχειρηματικότητας μέσω εξατομικευμένης καθοδήγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης. Συνιστά εν ολίγοις ένα ολοκληρωμένο κέντρο δικτύωσης (hub), ανταλλαγής γνώσης και υποστήριξης ερευνητών, μηχανικών και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας που επιθυμούν να κάνουν το «άλμα» από την έρευνα στην επιχειρηματική κοινότητα, μετατρέποντας το ερευνητικό έργο σε βιώσιμη επιχείρηση ή προϊόν.

Μοιράσου το: